Hà Nội, Thứ Hai Ngày 26/09/2022
Phát hành cổ phiếu ưu đãi lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (ESOP) là một trong những hoạt động được đánh giá mang lại hiệu quả trong việc gắn kết người lao động khi lợi ích mang lại thường được nhân